Ungdom/voksne - rødt belte

Ungdom/voksne - rødt belte
345,-

Ungdom/voksne - rødt belte
Denne boka gir en innføring i teknikk og teori som er pensum til de fire gradene på rødt belte, det vil si de siste gradene før sort belte. Boken inneholder nøyaktige beskrivelser av alle teknikker for rødt belte i form av både tekst og bilder. Her beskrives hvilke krav som stilles for å gå opp til sort belte i tillegg til det rent tekniske, og oppskrift på hvordan man skriver CV til søknad om sort belte. I kompendiet er det også en nærmere forklaring av den historiske utviklingen og teorien bak mønstrene.