Ungdom/voksne - blått belte

Ungdom/voksne - blått belte
345,-

Ungdom/voksne - blått belte
I dette kompendiet gis det en innføring i teknikk og teori som er pensum til de to beltegradene på blått belte, med nøyaktige beskrivelser av alle teknikker i form av både tekst og bilder. Det er også tatt med mer utfyllende teori rundt selvforsvar, generelle prinsipper i selvforsvar og ulike nivå i en selvforsvarssituasjon.