Barn - grønt belte

Barn - grønt belte
300,-

Barn - grønt belte
Kompendiet for barn med grønt belte inneholder en enkel innføring i teknikk og teori som er pensum for gradene på grønt til blått belte (6. gup, 6. gup-1, 5. gup og 5. gup-1). Kompendiet tar for seg en del teori om frisparring, selvkontroll, regler og beskyttelsesutstyr, samt litt Taekwon-Do historie, og har artikler om personlig utvikling. Den inneholder også oppgaver med blant annet kryssord og ordfinner. Boken har nøyaktige og enkle forklaringer, og er en videreføring fra den andre barneboken.