Ungdom/voksne - gult belte

Ungdom/voksne - gult belte
320,-

Ungdom/voksne - gult belte
Denne boken er en innføring i teknikk og teori som er pensum til de to gradene som fører til grønt belte (8. gup gult belte og 7. gup gult belte med grønn stripe), med nøyaktige beskrivelser av alle teknikker i form av både tekst og bilder. Kompendiet tar også for seg emner som «Personlig utvikling», «Hold fokus» og «Taekwon-Do historie».